Họ và tên: TRẦN THỊ THANH NHẬT
Số báo danh: 003
Số đo ba vòng: 86 - 64 - 89
Giới thiệu: Năm sinh: 2002
Chiều cao: 1m71
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0