Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THANH
Số báo danh: 007
Số đo ba vòng: 85 - 58 - 88
Giới thiệu: Năm sinh: 2001
Chiều cao: 1m68
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0