Họ và tên: TRẦN TUYẾT NHI
Số báo danh: 012
Số đo ba vòng: 83 - 64 - 98
Giới thiệu: Năm sinh: 2002
Chiều cao: 1m70
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0