Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH
Số báo danh: 018
Số đo ba vòng: 87 - 64 - 93
Giới thiệu: Năm sinh: 1997
Chiều cao: 1m68
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0