Họ và tên: TRẦN TUYẾT MAI
Số báo danh: 026
Số đo ba vòng: 83 - 60 - 93
Giới thiệu: Năm sinh: 2002
Chiều cao: 1m70
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0