Họ và tên: PHẠM THỊ QUỲNH ÁNH
Số báo danh: 087
Số đo ba vòng: 85 - 63 - 96
Giới thiệu: Năm sinh: 2000
Chiều cao: 1m69
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0