Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC
Số báo danh: 118
Số đo ba vòng: 85 - 58 - 87
Giới thiệu: Năm sinh: 2000
Chiều cao: 1m67
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0