Họ và tên: LÝ KIM THẢO
Số báo danh: 145
Số đo ba vòng: 86 - 59 - 93
Giới thiệu:
Năm sinh: 1996
Chiều cao: 1m72
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0