Họ và tên: NGUYỄN HÀ VY
Số báo danh: 147
Số đo ba vòng: 90 - 63 - 95
Giới thiệu: Năm sinh: 2000
Chiều cao: 1m76
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0