Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
Số báo danh: 255
Số đo ba vòng: 78 - 60 - 90
Giới thiệu: Năm sinh: 1996
Chiều cao: 1m70
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0