Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH HẰNG
Số báo danh: 288
Số đo ba vòng: 78 - 60 - 88
Giới thiệu: Năm sinh: 2000
Chiều cao: 1m65
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0