Họ và tên: TRẦN THU HÀ
Số báo danh: 293
Số đo ba vòng: 91 - 63 - 90
Giới thiệu: Năm sinh: 2003
Chiều cao: 1m69
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0