Họ và tên: ĐẶNG THỊ LAN NHI
Số báo danh: 327
Số đo ba vòng: 85 - 58 - 96
Giới thiệu: Năm sinh: 2001
Chiều cao: 1m71
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0