Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
Số báo danh: 342
Số đo ba vòng: 83 - 57 - 90
Giới thiệu: Năm sinh: 1998
Chiều cao: 1m67
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0