Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM LONG
Số báo danh: 352
Số đo ba vòng: 89 - 60 - 88
Giới thiệu: Năm sinh: 1996
Chiều cao: 1m70
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0