Họ và tên: TRẦN DIỆU THẢO
Số báo danh: 375
Số đo ba vòng: 84 - 63 - 89
Giới thiệu: Năm sinh: 2000
Chiều cao: 1m66
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0