Họ và tên: TRƯƠNG MỸ HOÀI TIÊN
Số báo danh: 006
Số đo ba vòng: 85 - 60 - 95
Giới thiệu: Năm sinh: 2001
Chiều cao: 1m73
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0