Họ và tên: VŨ THỊ HUẾ
Số báo danh: 298
Số đo ba vòng: 83 - 60 - 89
Giới thiệu: Năm sinh: 2002
Chiều cao: 1m70
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0