Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH LINH
Số báo danh: 349
Số đo ba vòng: 82 - 60 - 84
Giới thiệu: Năm sinh: 2003
Chiều cao: 1m65
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0