Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỶ HẰNG
Số báo danh: 295
Số đo ba vòng: 89 - 63 - 91
Giới thiệu:
Năm sinh: 1996
Chiều cao: 1m68
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0