Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY
Số báo danh: 149
Số đo ba vòng: 82 - 61 - 97
Giới thiệu: Năm sinh: 1998
Chiều cao: 1m76
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0