Họ và tên: TRẦN HOÀNG ANH PHƯƠNG
Số báo danh: 398
Số đo ba vòng: 79 - 60 - 91
Giới thiệu: Năm sinh: 1996
Chiều cao: 1m68
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0