Họ và tên: HUỲNH ĐÀO DIỄM TRINH
Số báo danh: 345
Số đo ba vòng: 81 - 61 - 92
Giới thiệu: Năm sinh: 1998
Chiều cao: 1m76
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0