Họ và tên: NGUYỄN TƯỜNG VY
Số báo danh: 203
Số đo ba vòng: 75 - 60 - 90
Giới thiệu: Năm sinh: 2002
Chiều cao: 1m67
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0