Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ TUYẾT
Số báo danh: 275
Số đo ba vòng: 79 - 62 - 89
Giới thiệu:
Năm sinh: 2000
Chiều cao: 1m72
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0